Imyanzuro y’inama ya cumi na gatanu y’igihugu y’umushyikirano

Ku itariki ya 18 n’iya 19 Ukuboza  2017 muri Kigali Convention Centre habereye Inama y’Igihugu y’Umushyikirano ya 15. Inama yatangijwe n’Ijambo rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika anageza ku Banyarwanda uko Igihugu gihagaze (State of the Nation).

Inama y’Igihugu y’Umushyikirano yaganiriye kuri Gahunda y’Igihugu y’Iterambere Rirambye (National Strategy for Transformation), ku ndangagaciro z’umuco nyarwanda zizashoboza abanyarwanda kugera kuri iryo terambere n’uruhare rw’urubyiruko nk’izingiro ryo kwihutisha iterambere.

Inama y’Umushyikirano kandi yibukije inzego zose bireba kugira uruhare rugaragara mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya Gahunda y’Igihugu y’Iterambere Rirambye.

Nyuma yo kungurana ibitekerezo hafashwe imyanzuro ikurikira:
Uburezi
1. Gukomeza gushyiraho ingamba n’impinduka za ngombwa zigamije kuzamura ireme ry’uburezi mu byiciro byose by’uburezi, gusuzuma ingengabihe y’amashuri, kunoza imyigishirize y’indimi, kongera amashuri yigisha iby’ubumenyi n’ubumenyingiro no gukomeza kurwanya impamvu zose zituma abana bata ishuri.
Ubuzima
2. Kongera ibikorwa remezo no kurushaho kubaka ubushobozi bw’abakora mu rwego rw’ubuvuzi, gushyira imbaraga mu guhangana n’ibyorezo bitandukanye ndetse no kurushaho gutanga serivisi nziza;
3. Kurushaho gukangurira ababyeyi no kubaha ubumenyi mu mbonezamikurire y’abana bato, kwita cyane cyane ku mirire myiza, isuku no kurushaho guteza imbere amarerero y’abana.
Ubukungu
4. Kurushaho gukorana n’abikorera kugira ngo inganda n’abaturage babashe kubona amashanyarazi ku giciro gihendutse mu rwego rwo korohereza ishoramari;
5. Kongera ubukangurambaga mu kwizigamira no kurushaho gufasha ishoramari ry’ibikorerwa imbere mu Gihugu (Made in Rwanda, Start in Rwanda, Grow in Rwanda and Beyond) mu
rwego rwo guhanga no kunoza umurimo ndetse no kugabanya icyuho hagati y’ibitumizwa n’ibyoherezwa mu mahanga.
Umuco
6. Gukomeza gusigasira indangagaciro zishingiye ku muco wacu no kurushaho kuzitoza abakiri bato n’abanyarwanda batuye mu mahanga kugirango zidufashe kwihuta mu iterambere;
7. Gukomeza gushimangira ubufatanye hagati y’inzego za Leta, ababyeyi, sosiyete sivile n’imiryango ishingiye ku madini n’amatorero mu kurushaho kwigisha ururimi rw’Ikinyarwanda
bihereye mu muryango, mu mashuri, mu biganiro bitangwa mu bitangazamakuru, kandi abanyarwanda b’ingeri zose bagahugukira kwiga, kumenya no gukoresha neza Ikinyarwanda.
8. Gushyiraho gahunda y’urugerero ruciye ingando kugira ngo urubyiruko rurusheho gukora imirimo ruri hamwe.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*